فیلتر توسط برچسب:
شعاع
یکی از دسته‌بندی‌های مراکز تحت قرارداد بن سا کارت ، مراکز تفریحی و ورزشی می‌باشد. این مراکز شامل شهربازی و مراکز تفریحی ، استخر و پارک آبی ، باشگاه ورزشی و ... می‌باشد.
بازگشت به بالا